سرویسکار حرفه ای جکهای بازویی پارکینگ

جک پارکینگ…فقط تعمیرکار ارزان

اجزا جک درب پارکینگ ؛ 

    جک پارکینگ (تک لنگه)    ;   Wing gate opener   
      جک پارکینگ (دولنگه)     ;  2wing gate opener-     
  جک پارکینگ – موتور ریلی       ; swing gate opener    

تعمیرکاران خبره جک پارکینگ تعمیرکار ارزان ؛

فقط با یک تماس سراسر تهران ۰۹۰۵۳۳۲۰۷۰۰

فقط با یک تماس سراسر کرج ۰۹۳۳۷۲۰۰۱۵۰

خدمت به شما،افتخار ماست

تعمیرجک پارکینگ تخصص ماست

تماس فوری ( تهران و کرج )